Läkemedelsspecifik indikator


Läkemedel och kognitiv störning

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter är mest benägna att orsaka kognitiva störningar, bland annat medel mot inkontinens, det lugnande medlet hydroxizin (Atarax), äldre typer av medel mot depression (TCA) samt antipsykotiska läkemedel av högdostyp. De blockerar effekten av signalsubstansen acetylkolin, … Läs vidare


Läkemedel och fall

Läkemedel är en av de viktigaste orsakerna till fall hos äldre. Risken är störst med olika typer av psykofarmaka – främst lugnande medel och sömnmedel, men också antipsykotiska läkemedel och antidepressiva medel. Opioider och blodtryckssänkande läkemedel kan också orsaka fall. … Läs vidare


Läkemedel och ortostatism

Blodtrycket regleras trögare med stigande ålder. Det kan leda till ortostatism, blodtrycksfall, vid uppresning eller i stående. Symtomen är vanligen yrsel, ostadighetskänsla, svimning eller kognitiva störningar, vilket innebär ökad känslighet för preparat med blodtryckssänkande effekter. Ompröva användning och dosering av … Läs vidare


Psykofarmaka

Välj det lugnande medlet oxazepam som har kort halveringstid och saknar aktiva metaboliter. Bland sömnmedlen har zopiklon motsvarande fördelar – relativt kort halveringstid och aktiv metabolit som saknar klinisk betydelse. Närbesläktade preparatet zolpidem har däremot en alltför kort verkningsduration. Äldre … Läs vidare


Läkemedelsinteraktioner

Analysera förekomst av kombinationer av läkemedel som kan leda till interaktioner med stöd av interaktionsdatabasen SFINX. Interaktioner av klinisk betydelse omfattar dem som är klassificerade som C eller D enligt interaktionskapitlet i FASS: C-interaktioner – ”Interaktionen kan leda till ändrad … Läs vidare