Diagnosspecifik indikator


Hjärtsvikt

Flertalet patienter i öppenvård med misstänkt hjärtsvikt har inte genomgått adekvat undersökning av hjärtfunktionen, exempelvis ekokardiografi, vilket innebär att det är osäkert om diagnosen är korrekt. Om ingen undersökning gjorts känner man inte till vilken typ av hjärtsvikt det rör … Läs vidare


Sömnstörning

Uteslut alltid somatisk orsak till sömnstörning, eller om den beror på effekter av läkemedel. Pröva i första hand icke-farmakologisk behandling. Behandling med sömnmedel bör vara temporär och bara i undantagsfall pågå längre tid än 4 veckor.


Depression

Depression är vanligt bland äldre och drabbar mellan 10 till 15 procent av alla över 65 år. Till skillnad från yngre uppvisar äldre med depression ofta en mer symtomfattig bild med ett smygande förlopp. Det kan därför vara svårt att … Läs vidare


Demenssjukdom

Demens är en mycket vanlig sjukdom i högre åldrar. Det finns ungefär 200 000 demenssjuka i Sverige och 24 000 personer nyinsjuknar varje år. 70 procent av alla med demens är över 75 år. Definitionen av demens är försämrat minne … Läs vidare


Smärta

Smärta och värk hos äldre är mycket vanligt, främst på grund av olika muskuloskeletala sjukdomar så som artros, osteoporos, frakturer och ospecifika rygg- och ledbesvär. Smärttillstånden leder ofta till en omfattande läkemedelsanvändning av analgetika, men också i viss utsträckning av … Läs vidare