Välj det lugnande medlet oxazepam som har kort halveringstid och saknar aktiva metaboliter. Bland sömnmedlen har zopiklon motsvarande fördelar – relativt kort halveringstid och aktiv metabolit som saknar klinisk betydelse. Närbesläktade preparatet zolpidem har däremot en alltför kort verkningsduration.

Äldre bör undvika lugnande medel och sömnmedel som har en alltför lång verkningstid; bensodiazepiner med lång halveringstid (diazepam, nitrazepam och fluntrazepam) samt propiomazin och preparat med betydande antikolinerga effekter (hydroxizin, alimemazin och prometazin).


Fastbom J & Schmidt I. Antidepressiva läkemedel hos äldre på sjukhem i Stockholm. På vilka grunder ordineras de och hur följs behandlingen upp? Rapporter/Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum 2003:1

Giron MST, Forsell Y, Bernsten C, Thorslund M, Winblad B & Fastbom J. Psychotropic drug use in elderly people with and without dementia. Int J Geriatr Psychiatry 2001;16:900-906.

Gurvich T & Cunningham JA. Appropriate Use of Psychotropic Drugs in Nursing Homes. (federal guidelines). Am Fam Physician 2000;61(5):1437-1446.

Olsson J, Bergman A, Carlsten A, Oké T, Bernsten C, Schmidt IK, Fastbom J. Quality of drug prescribing in elderly people in nursing homes and special care units for dementia: a cross-sectional computerized pharmacy register analysis. Clin Drug Investig. 2010;30(5):289-300.

Ulfvarson J, Adami J, Wredling R, Kjellman B, Reilly M & von Bahr C. Controlled withdrawal of selective serotonin reuptake inhibitor drugs in elderly patients in nursing homes with no indication of depression. Eur J Clin Pharmacol 2003;59(10):735-740.

Indikator

Andelen personer (procent) som använder:

  • oxazepam (N05BA04) av alla som behandlas med lugnande medel (N05B)
  • zopiklon (N05CF01) av alla som behandlas med sömnmedel (N05C)

Standard

Andelen personer (procent) ska vara så hög som möjligt.