Indikatorn tillämpas på några grupper av läkemedel vanliga bland äldre, men som ofta används utan välgrundad eller aktuell indikation. Användningen kan då innebära en risk för biverkningar, läkemedelsinteraktioner eller andra besvär för patienten. Vissa av preparaten är också mycket dyra. En förutsättning för att indikatorn ska kunna användas är att utförlig information om indikation och aktuellt hälsotillstånd är tillgänglig.

Cox-hämmare (NSAID) används ibland hos äldre vid smärttillstånd, till exempel artros, där de inte har fördelar framför paracetamol. Preparaten ger ökad risk för sår och blödningar i magtarmkanalen, vätskeretention, hjärtinkompensation och nedsatt njurfunktion. De kan försämra hjärtsvikt och minska effekten av diuretika (loopdiuretika och i viss mån tiazider) och ACE-hämmare. Vissa cox-hämmare kan öka risken för hjärtinfarkt och stroke. Flera cox-hämmare finns att köpa receptfritt (läs mer under indikatorn Smärta).

Paracetamol är basbehandling vid nociceptiv smärta. Cirka 20 procent av alla äldre använder paracetamol – i särskilt boende nästan 50 procent. Många behandlas kontinuerligt utan omprövning av indikation och dosering (läs mer under indikator Smärta).

Äldre kan vara ordinerade preparat med opioider länge utan att effekten utvärderas och indikationen omprövas. Risk finns för sedation, hallucinationer, konfusion och fall. En noggrann smärtanalys utgör grunden för valet av läkemedel vid smärtbehandling. Individualisera dosen och ompröva behandlingen ofta. Skilj specifik smärtstillande effekt från opioidinducerad sedation (läs mer under indikator Smärta).

Antipsykotiska läkemedel ska begränsas till psykotiska tillstånd och svår aggressivitet. I allmänhet krävs betydligt lägre dos än till yngre. Planera en kort behandlingstid, med utvärdering av effekt och bieffekter inom två veckor. Ta regelbundet ställning till utsättning och dosminskning. Antipsykotiska läkemedel förskrivs alltför ofta till äldre mot beteendesymtom, med blygsam effekt, eller som sedativum. Preparaten förknippas starkt med biverkningar som extrapyramidala symtom (parkinsonism, akatisi, tardiv dyskinesi), kognitiva störningar, sedation och ortostatism. De har negativ effekt på känsloliv och sociala funktioner och ger ökad risk för cerebrovaskulära händelser och förtida död hos äldre med demenssjukdom (läs mer under indikator Demenssjukdom).

Mer än hälften av alla patienter med dyspepsi får diagnosen funktionell dyspepsi, där orsaken till besvären inte påvisats. Effekten av syrahämmande medel vid funktionell dyspepsi är inte evidensbaserad. Terapi med syrahämmande medel vid godkänd indikation är värdefull men behovet av fortsatt behandling bör omvärderas regelbundet. Slentrianmässig förskrivning av PPI utan godkänd indikation (ulcussjukdom, refluxsjukdom, ulcusprofylax vid behandling med cox-hämmare) är onödig, dyr och vid utsättning riskerar patienten besvär orsakad av hypersekretion av saltsyra (läs mer under indikatorn GERD och ulcussjukdom).

Digoxin har liten terapeutisk bredd och kan ge allvarliga biverkningar vid intoxikation, särskilt om man har nedsatt njurfunktion eller använder läkemedel som interagerar med digoxin. Preparatet används ibland felaktigt hos äldre utan korrekt indikation som är förmaksflimmer och måttlig till svår hjärtsvikt (läs mer under indikatorn Hjärtsvikt).

Biverkningar är vanliga hos äldre vid behandling med loopdiuretika, främst elektrolytrubbningar, men också hypovolemi och fall. Loopdiuretika är ett av de vanligaste läkemedlen där indikationen är oklar eller saknas (läs mer under indikator Hjärtsvikt).

SSRI och relaterade antidepressiva medel används ibland av äldre på indikationen depression utan klinisk diagnos eller diagnos baserad på skattningsskala, och ibland under flera år utan omprövning. I många fall kan SSRI-preparat sättas ut utan att patientens tillstånd försämras. Tänk på att SSRI-preparat ibland förskrivs till äldre på andra indikationer än depression, främst orostillstånd och aggressivitet vid demenssjukdom (läs mer under indikator Depression).


MacLean CH. Quality indicators for the management of osteoarthritis in vulnerable elders. Ann Intern Med 2001;135:711-721.

SBU. Ont i magen – metoder för diagnos och behandling av dyspepsi. SBU Vetenskap & praxis 2000;3-4.

 

Indikator

Andelen personer (procent) som använder:

  • Cox-hämmare (NSAID) (M01A exklusive M01AX05) vid smärttillstånd där enbart smärtstillande behandling med paracetamol bör vara tillräcklig
  • Paracetamol (N02BE01, N02AA59) utan att aktuell indikation (smärta) finns
  • Opioider (N02A) utan att aktuell indikation (smärta) finns, eller utan att man påvisat att effekten är bättre än med enbart lätta smärtstillande medel
  • Antipsykotiska läkemedel (N05A exklusive N05AN) utan att aktuell indikation finns (psykotiska symtom, svår aggressivitet)
  • Protonpumpshämmare, PPI, (A02BC) utan att korrekt indikation föreligger (ulcussjukdom, refluxsjukdom, ulcusprofylax vid behandling med cox-hämmare)
  • Digoxin (C01AA05) utan att aktuell och korrekt indikation föreligger (förmaksflimmer, måttlig till svår hjärtsvikt)
  • Loopdiuretika (C03C) utan känd aktuell indikation
  • SSRI och relaterade antidepressiva medel (N06AB, N06AX) utan att korrekt och aktuell indikation föreligger (oftast depression)

Standard

Andelen personer (procent) ska vara så låg som möjligt.

Berörda preparat

Preparat (länk till FASS)
Accusol
Aclarix
Acticam
Addex-Natriumklorid
Advil
Airtal
Aleve
Alganex
Alindrin
Alpoxen
Alterflex
Ambene
Aminoven
Andolex
Arcoxia
Arthrotec
Artrotec
Artrox
Aussiamin
balance
Barcan
Betiral
Bextra
Bicaflac
bicaNova
bicaVera
Bonyl
Brexidol
Brufen
Burana
CAPD/DPCA
Cebutid
Celebra
Celebrex
Celecoxib
Celora
Ceoxx
Clinimix
Clinoril
Clotam
Coldamin
Coldyx
Comfora
Comforion
Confortid
Cytotec
Dexemel
Dianeal
Dicalac
Dicloabak
Diclofenac
Diclofenac/Misoprostol
Diclok
Diclovision
Dicuno
Difene
Diklofenak
Diklofenak/Misoprostol
Diklotab
Dinalgen
Dolenio
Dona
Donacom
Dynastat
Eeze
Eezeneo
Emdocam
Enantyum
Enaros
Eox
Etoricoxib
Extraneal
Fenuril
Flarin
Flector
Flexicam
Flexodon
Froben
Gambrosol
Gelofusine
Giskox
Glucomed
Glucos
Glucosamine
Glucosine
Glufan
Glukos
Glukosamin
Gool
Haemovex
Haes-steril
Hemofiltrasol
Hemosol
Hespan
Hirudoid
HyperHAES
Ibumax
Ibumetin
Ibuprofen
Ibuzin
Icodial
Ifenin
Indo-CT
Indo-paed
Indocid
Indocin
Indocollyre
Indomee
Indomet-Ratiopharm
Indometacin
Indomethacin
Inflacam
InfuHesalin
Instantin
Ipandin
Ipren
Kappadi
Karbasal
Karbiderm
Ketesse
Ketoflex
Ketoprofen
Kudeq
Lactasol
Latonid
Liometacen
Loxicom
Medabon
Melosus
Melovem
Melox
Meloxicam
MELOXIDYL
Meloxikam
Meloxivet
Meloxoral
Metacam
Miranax
Misodel
Misofar
Mixamin
Mobic
Modifenac
Monilen
Moven
Multibic
Nabumeton
Naprocur
Naprosyn
Naproxen
Natriumklorid
Natriumklorid-Glucos
Neoprofen
Novamin
Novem
Numeta
Nurofen
Nutriflex
Nutrineal
Omidria
Onsenal
Orudis
OSAFLEX
OsteoEze
Otriflu
Pedea
Pentastarch
Perigona
Phybag
Physioneal
Piroxicam
Preservex
PREXIGE
Prodon
Profenid
Pronaxen
Rayzon
Recocam
Regiocit
Rehydrex
Relifex
RescueFlow
Rheumocam
Rifen
Romefen
Samicop
Schiwalys
Siduro
Silverklorid
Skudex
Smartdose
Solaraze
Solexa
Strefen
Sulindac
Synomax
Tauxib
Topogyne
Toradol
Tradil
Turox
Valdyn
Venofundin
Vioxx
Vioxxakut
Voltaren
Voluven
Xefo
Xpri
Zon
Zyx
Alvedon
Anervan
Ardinex
Cafergot
Citodon
Curadon
Distalgesic
Hedavic
Kodein
Koffeinnatriumbensoat
Norgesic
Pamol
Panocod
Panodil
Paraceon
Paracetamol
Paracetamol/Kodein
Paracetamol/Phenylephrine
Paracut
Perfalgan
Pinex
Pirasan
Pro-Dafalgan
Quarelin
Reliv
Saridon
Spasmofen
Tokosan
Abalgin
Abstral
Actiq
Anorphinan
Apacs
Atropin
Avinza
Breakyl
Bupiforan
Bupivacaine
Bupivakain-fentanyl-adrenalin
Bupivakain-morfin
Bupivakain-sufentanil
Bupivakainhydroklorid
Buprefarm
Buprenodale
Buprenorfin
Buprenorphine
Buprenotex
Carenoxa
Carenoxin
Contalgin
Denephor
Depolan
Dexofen
Diviafen
Dolaristo
Dolatramyl
Dolcontin
Dolol
Doloxene
Durogesic
Effentora
Enolwen
Espranor
Estaldem
Fentacan
Fentanyl
Fentanyl-hameln
Fentasub
Fentelene
Fortral
Gemadol
Hydromorfon
Instanyl
Ionsys
Isopto-Atropin
Kapanol
Ketobemidon
Ketodur
Ketogan
Kodeinfosfat
Leptanal
Marcain
Matrifen
Matrimed
Maxidon
Metadon
Methadone
Molterfin
Morfin
Morfin-Skopolamin
Naloxon
Nalpain
Narcan
Narcanti
Nexodal
Nifrom
Nipaxon
Nobligan
Norspan
Noskapin
Nycofen
Opidol
Opiumtinktur
Oramorph
Ormetone
Oxikodon
Oxycodon
Oxycodone
Oxycodone/Naloxone
OxyContin
Oxylan
Oxylor
OxyNorm
Oxytia
Palexia
Palladon
Papaverin
PecFent
Pentazocine
Petidin
Prenoxad
Quatrofen
Recuvyra
Rojunil
Scopoderm
Sevre-Long
Suboxone
Subuphine
Subutex
Targiniq
Temgesic
Tiparol
Tradolan
Tramadol
Tramuno
Transtec
Tridural
Valoron
Vellofent
Vetergesic
Yantil
Abilify
Abriact
ADASUVE
Alcartis
Alzen
Amisulpride
Aprisan
Aripiprazol
Aripiprazole
Arkolamyl
Belivon
Buronil
Carbolithium
Chlorpromazine
Cisordinol
Cisordinol-Acutard
Clopixol
Clopixol-Acutard
Clozahein
Clozapine
Decentan
Depixol
Dipiperon
Dogmatil
Dridol
Droperidol
Esucos
Fentazin
Fluanxol
Fluphenazine
Geodon
Haldol
Haldol-Janssen
Haloperidol
Haloperidol-Grindeks
Haloperidol-neuraxpharm
Haloperidol-ratiopharm
Hibernal
Hibernal-embonat
IMAP
INVEGA
Ketipinor
Largactil
Lemilvo
Leponex
Levomepromazin
Levomepromazine
Litarex
Lithionit
Lithiumcarbonaat
Lithmax
Litiumkarbonat
Litiumklorid
Lyogen
Mallorol
Medirisp
Melleril
Modalina
Nantarid
Neulactil
Neuleptil
Neurocil
Nozinan
Olanzapin
Olanzapine
Olazax
Orap
Oryprotia
Paliperidone
Peratsin
Perfenazine
Perphenazin-Neuraxpharm
PERPHENAZINE
Priadel
Proklorperazin
Quelento
Queloran
Quetiapin
Quetiapine
Quetiratio
Ridalux
Rinarisp
Rispalan
Rispemyl
Risperat
Rispercol
Risperdal
Risperidon
Risperoc
Rispid
Rispolept
Rolyprexa
Semap
Serdolect
Serenase
Seroquel
Siqualone
Solian
Sperinar
Speron
Stelazine
Stemetil
Sulpirid
Sycrest
TERALITHE
Thioridazin-Neuraxpharm
Tiapridex
TREVICTA
Trifluoperazine
Trilafon
Truxal
Xeplion
Zalasta
Zapilux
Zeldox
Ziprasidon
Ziprasidone
Zopridoxin
ZYPADHERA
Zyprexa
A-vitamin,
ABASAGLAR
Absenor
Acetylcystein
Acetylsalicylsyra
Aco
Actraphane
Actrapid
Adrenalin
Afamcivir
Akutask
Alcosanal
ALECSAT
alli
Aloxi
Alphalipid
Alsol-lidokain
Alsolryggsprit
Amantadinhydroklorid
Amitiza
Amosyt
Andapsin
Angiotensinamid
Antithrombin
Aotal
Apomorfin
Aptivus
Arbutin
Askorbinsyra
Atarax
Atorvastatin
Atropinsulfat
Avamys
Avodart
Avolve
Axagon
Axiago
Axympa
Azithromycin
Bactrim
Basiron
BCG-medac
Behepan
Belladonna-ergotamin
Bentifen
Betametason
Betametason-neomycin
Bezalip
Bifolactin
Blissel
Blodkardioplegi
Borsyra
Brevoxyl
Bröstdroppar
Buffert
Bupivakainhydroklorid-fentanyl
C-vitamin
Caldazol
Campral
Canesten
Capecitabin
Capecitabine
Carbocain
Carbomix
Cativa
Cefuroxim
CellCept
Chloraprep
Chlumskys
Cholestagel
Cilest
Clinoleic
Clobaderm
Clopidogrel
Cometriq
Constella
CONTROLOC
Corotrop
Corotrope
CRIXIVAN
Curbisal
Cystagon
Daivonex
Daklinza
Dalacin
Dapson
Dermovat
Desloraphar
Desloratadin
Desloratadine
Desogestrel
Dexilant
Dexlansoprazol
Dextran
Diazepam
Dicykloverinhydroklorid
Differin
DIFICLIR
Digoxin
Diltiazem
Diluent
Dipentum
Dipivefrin
Diprivan
Dosanlok
Duac
Duagen
Durbis
Dutasteride
E-vimin
Ebilfumin
Ecansya
Echinagard
Ecovag
Efedrinhydroklorid
Effortil
Egazil
Eldepryl
Eletriptan
Elidel
Elvanse
Emazol
Emgesan
Emovat
Empressin
Enalapril
Epiduo
Epranial
Equasym
Ergokalciferol
Esbriet
Esidrex
Eskazole
Esomep
Esomeprazol
Esomeprazole
Esoport
Esopral
Esoprem
Esoz
Estradiol
Etakridinlaktat
Etinylestradiol
Euflavin-paraffin
Exizol
Famvir
Fareston
Fasigyn
Fenantoin
Fenemal
Fenololja
Fenylefrin
Ferriprox
Finacea
Flagyl
Fleet
Fludent
Folacin
Folix
Folsyra
Forxiga
Fosfat
Fosfatbuffert
Fosforsyra
Fucidine
Fullerjord
Furix
Gabapentin
Galaktos
GastroGard
Gazolfar
Gelistrol
Gemkabi
Gentamicin
GHRH
Glivec
Glucos.
Glycerol
Glycerylnitrat
Glykolsyra
Guteso
Hartskloroform
Healip
Helides
Heminevrin
Heparin
Hermolepsin
Hibiscrub
Hiprex
Histamindihydroklorid
Homatropin
Humalog
Humulin
Hycamtin
Hydrokinon
Hydrokortison
Hydrokortison-neomycin
Hydrokortison-salicylsyra
Hydrokortison-svavel
Hydromorfonhydroklorid
Hymenoptera
Hyoscin
Hypochylin
Idarubicin
IKERVIS
Iktorivil
Imatinib
IMBRUVICA
Imodium
Imogaze
Inexium
Infanrix
Infanrix-Polio+Hib
Inositol
Insulatard
Intralipid
Invirase
Invokana
Isoniazid
Isoprenalinsulfat
Isotretinoin
Itraconazole
Itrakonazol
Joderad
Jodjodkalium
Jodopax
Jodsprit
Järnklorid
Kalcium
Kalciumkarbonat
Kaliumjodid
Kaliumklorid
Kaliumpermanganat
Kamferolja
Kamfersprit
Kaptopril
Karbakolin
Karbamid
Karbamid-vatten
Keflex
Ketas
Kinin
Kivexa
Klobetasol
Klonidin
Klortetracyklin
Klådstillande
Koffeincitrat
Kolbam
Kolkicin
Kombilipid
Kromtrioxid
Ladodin
Lamisil
Lanipizin
Lanolin
Lansocid
Lansolajen
Lansolidix
Lansoprazol
Lanzarol
Lanzo
Lanzul
Lariam
Lehydan
Lepheton-Desentol
Lescol
Leukeran
Levemir
Levodopa/Carbidopa/Entacapone
Levomentol
Levomentololja
Lhp
Lidokainhydroklorid
Lidokainhydroklorid-adrenalin
Lidokainhydroklorid-nafazolin
Limpidex
Linepizin
Liothyronin
Lipoplus
Lipovenös
Liprolog
Livocab
Livostin
Locobase
Lomustine
Lopid
Losec
Losecpro
Luminity
Lunea
Läkemedelsbox
Madopark
Mapresol
Mekobalamin
Metformin
Methergin
Methylphenidate
Metionin
Metopirone
Metronidazol
Metylcellulosa
Metylrosanilin
Microcid
Midazolam
Migard
Milrinon
Miniderm
Minifom
MIRVASO
Mixtard
Mycophenolate
Mycostatin
Myfenax
Myfortic
Mykofenolatmofetil
Mykofenolsyra
Myleran
Myocet
Mytelase
Mytra
Nafazolin
Nanocoll
NanoHSA
Naramig
Natriumdikloracetat
Natriumedetat
Natriumfluorid
Natriumfluorid-klorhexidin
Natriumtiosulfat
Natriumvätekarbonat
Neomycin-hydrokortison
Neotigason
NEVANAC
Nexiam
Nexium
Nifedipin
Nixacid
Nonoxynol
Noradrenalin
Norvir
NovoMix
NovoRapid
Nystimex
Ofev
Oleum
Omecat
Omedar
Omegaven
OMEP
Omeprazol
Omeprazole
Omestad
Omestom
Omezolmyl
Omoquis
Ondansetron
Optilipid
Oracea
Ortanol
Orthonett
Osmiumtetroxid
Ovesterin
Oxibutynin
PABA
Pamylozol
Panpraxoxin
Panprazolidin
PANTECTA
Pantelke
PANTOLOC
Pantonyco
Pantonycomed
Pantoprazol
Pantoprazole
Pantozol
Paraflex
Pariet
Periochip
Pharmalgen
PHEBURANE
Pilokarpin
Pilokarpin-fysostigmin
Pradaxa
Pravastatin
Pravidel
Prednikarbat
Prednisolon
Previfect
PREZISTA
Probecid
Procysbi
Progesteron
Propantelin
Propofol
Propofol-Lipuro
Propolipid
Propranolol
Propylenglykol-salicylsyra
Propyless
Prosabal
Protaphane
Pursennid
Rabeprazol
Radicut
Rapiscan
Recofol
Redica
Refexxin
Renagel
Renapur
Renvela
Retrovir
Revlimid
Ridazol
Ritalin
Ritalina
Rociletinib
Ryzodeg
Saflutan
Salazopyrin
Salicylsyra
Salicylsyra-Karbamid
Salicylsyreolja
Salicylsyrevaselin
Saliversättningsmedel
Salofalk
Sandomigrin
Saroten
Selen
Selincro
Seloken
SelokenZOC
Sensaval
Setofilm
Sevelamer
Skinoren
SMOFlipid
Snake
Soluprick
Soluvit
SOMAC
Sopranix
Sorbangil
Sparkal
Spironolakton
Sporanox
Stivarga
Strattera
Structolipid
Sulfasalazin
Surlid
Suscard
Svavel
Synalar
Tacni
Tactuo
TAFINLAR
Taflotan
Takipril
Tambocor
Tamiflu
Targretin
Tasermity
Temodal
Temomedac
Temozolomid
Temozolomide
Tennfluorid
Teppix
Terbinafin
Tetrakain
Thalidomide
Theralen
Tifira
Timjansirap
Timolol
Tixteller
Tjärsprit
TOBI
Toilax
Topimax
Trans-Ver-Sal
Trappsol
Tresiba
Tretinoin
Trevis
Triamcinolon
Trilac
Trimetoprim
Trinovum
Trioxsalen
Trolab
Tropikamid-cyklopentolat-fenylefrin
Tryptofan
Tubulicid
Tybost
Ubidekarenon
Ulcerex
Ulcoprin
Ulvesol
Ulzate
Undestor
Ursofalk
Vancocin
Vargatef
Vasopressin
Vectatone
Vectavir
Venomil
Vermox
VidexEC
Vimovo
Vinelle
Viskén
Vismutfosfat
Visudyne
Vitalipid
Väteperoxid
Warfarin
White
XALKORI
Xeloda
Xifaxan
Xtandi
Xylos
Yohimbinhydroklorid
Zacoperc
Zaditen
Zalerg
Zapanzol
Zavedos
Zavesca
Zepanol
Zindazol
Zink-paraffinpasta
Zinkpudervätska
Zofran
Zolmitriptan
Zolva
Zomig
Zoriaxiol
Zoruc
Zoton
Zydelig
Zykadia
Zyllt
Ättiksyra
Lanacrist
Lanoxin
Burinex
Diural
Edecrin
Edecrina
Frusol
Furosemid
Furosemide
Impugan
Lasilix
Lasix
Midert
Miras
Mitor
Reomax
Tohexal
Torahexal
Torarese
Torase
Torasemid
Torem
Unat
Apertia
Arketis
Bellcital
Bindial
Biopram
Cilomed
Cilopram
Cipralex
Cipram
Cipramil
Citalomed
Citalopram
Citalostad
Citamocal
Citapram
Citapriwa
Citavie
Citoglan
Deoxatine
Deproxam
Desital
Entact
Eoxat
Escitalopram
Esertia
Euplix
Fevarin
Fluoxetin
Fluoxetine
Fluvosol
Fluxantin
Fontex
Isoxatine
Linasert
Mediparox
Medoxatine
Meradel
Oralin
Paluxetil
Paraxodil
Parocetan
Paroxat
Paroxetabs
Paroxetin
Paroxiflex
Paroximed
Paroxin
Paroxistad
Premalex
Pretrive
Prilect
Primoxatine
Prozac
Reconcile
Resact
Rezelec
Serlin
Serodur
Seromeg
Seroplex
Seroxat
Sertatres
Sertrabt
Sertralet
Sertralin
Sertraline
Sertranat
Sertraparma
Sertrasen
Sertratab
Sertraver
Sertrawinthrop
Sertraxea
Sertrone
Serunato
Setaloft
Talocit
Tifisertral
Titroxatine
Ziral
Zoloft
Aminess
Aminogran
Amiped
Ardeydorm
Ardeytropin
Ariclaim
Aritavi
Bupropion
CYMBALTA
Davedax
Duloxetin
Duloxetine
Dumichel
Durnit
Edronax
Efexor
Fourchestra
Glavamin
Ixel
Kalma
L-Tryptophan-Ratiopharm
Levotonine
Magerion
Mianserin
Miralix
Mirtachem
Mirtazapin
Mirtin
Molipaxin
Mysimba
Nefazodone
Neuvamin
Oleptro
OliClinomel
OLIMEL
Optimax
Pristiq
Quatriga
Reboxetin
Remeron
Remeron-S
Siloxezol
Smeltamir
SmofKabiven
StructoKabiven
Thymanax
Tolvon
Trazodon
Trazodon-neuraxpharm
Trazolan
Trevilor
Trimazimyl
Tript-OH
Trittico
TRYPTAN
Valdoxan
Vamin
Vaminolac
Vandral
Vefamyl
Venette
Venlafaxin
Venlafaxine
Venlahex
Venlanidda
Venlapress
Venlix
Voxra
Wellbutrin
XERISTAR
YENTREVE
Zyban