Många äldre har flera diagnoser och symtom som kräver behandling med mediciner. Att använda många preparat samtidigt kallas polyfarmaci, men det behöver inte säga något om kvaliteten på läkemedelsanvändningen. Väsentligt är att patienten får rätt läkemedel i rätt dos vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Läkemedel kan dock påverka varandra med både ökad, minskad eller utebliven effekt som följd. Dessutom sjunker patientens följsamhet till ordination med antalet preparat. Antalet läkemedel är den viktigaste enskilda riskfaktorn för biverkningar och risken ökar exponentiellt med antalet preparat.

Effekterna av läkemedelsbehandling är svåra att förutsäga och utvärdera vid polyfarmaci. Biverkningar blir svårare att identifiera och kan misstolkas som symtom som orsakar ytterligare läkemedelsordinationer.

Samtidig användning av tio eller fler preparat hos en patient bör betraktas som en signal om att det kan finnas läkemedel som används utan eller med oklar indikation och/eller risker med läkemedelsbehandlingen. Hög förekomst av denna indikator på gruppnivå indikerar med stor sannolikhet brister i läkemedelsbehandlingen.

Dubbelanvändning eller läkemedelsdubblering är till exempel kombinationer av två eller flera opioider eller bensodiazepiner. Vissa kombinationer kan vara befogade, exempelvis flera olika insuliner, flera medel mot Parkinsons sjukdom eller vissa kombinationer av antidepressiva medel. Undantag kan också göras i vissa fall när två eller flera preparat med samma sjuställiga ATC-kod används, där två styrkor av samma preparat avsiktligt kombinerats, eller att två olika beredningsformer avsiktligt ordinerats. Ett specialfall av dubbelanvändning är samtidig användning av två eller flera preparat med samma substans (sjuställig ATC-kod) och beredningsform.

Behandling med många psykofarmaka innebär ökad risk för biverkningar och läkemedelsinteraktioner och kan vara tecken på brister i behandlingen av psykiatriska tillstånd.


Haider SI, Johnell K, Weitoft GR, Thorslund M, Fastbom J. The influence of educational level on polypharmacy and inappropriate drug use: a register-based study of more than 600,000 older people. J Am Geriatr Soc. 2009;57(1):62-9.

Jyrkkä J, Enlund H, Korhonen MJ, Sulkava R, Hartikainen S. Patterns of drug use and factors associated with polypharmacy and excessive polypharmacy in elderly persons: results of the Kuopio 75+ study: a cross-sectional analysis. Drugs Aging. 2009;26(6):493-503.

SBU. Äldres läkemedelsanvändning – hur kan den förbättras? Rapport 193, 2009.

Schmidt IK & Fastbom J. Quality of drug use in Swedish nursing homes. A follow-up study. Clin Drug Invest 2000;20(6):433-446.

Wuolo J-E & Rinander H. Granskning av läkemedelsanvändning bland äldre sjukhemsboende patienter. Norrbottens Läns Landsting, Komrev 2003.

Indikator

Andelen personer (procent) som använder:

  • tio eller fler läkemedel, regelbundet eller vid behov
  • två eller flera läkemedel inom samma terapeutiska ATC-grupp regelbundet
  • tre eller fler psykofarmaka (från en eller flera av ATC-grupperna N05A, N05B, N05C, N06A) regelbundet eller vid behov.

Standard

Andelen personer (procent) ska vara så låg som möjligt.

Berörda preparat

Preparat (länk till FASS)
Abilify
Abriact
ADASUVE
Alcartis
Alzen
Amisulpride
Aprisan
Aripiprazol
Aripiprazole
Arkolamyl
Belivon
Buronil
Carbolithium
Chlorpromazine
Cisordinol
Cisordinol-Acutard
Clopixol
Clopixol-Acutard
Clozahein
Clozapine
Decentan
Depixol
Dipiperon
Dogmatil
Dridol
Droperidol
Esucos
Fentazin
Fluanxol
Fluphenazine
Geodon
Haldol
Haldol-Janssen
Haloperidol
Haloperidol-Grindeks
Haloperidol-neuraxpharm
Haloperidol-ratiopharm
Hibernal
Hibernal-embonat
IMAP
INVEGA
Ketipinor
Largactil
Lemilvo
Leponex
Levomepromazin
Levomepromazine
Litarex
Lithionit
Lithiumcarbonaat
Lithmax
Litiumkarbonat
Litiumklorid
Lyogen
Mallorol
Medirisp
Melleril
Modalina
Nantarid
Neulactil
Neuleptil
Neurocil
Nozinan
Olanzapin
Olanzapine
Olazax
Orap
Oryprotia
Paliperidone
Peratsin
Perfenazine
Perphenazin-Neuraxpharm
PERPHENAZINE
Priadel
Proklorperazin
Quelento
Queloran
Quetiapin
Quetiapine
Quetiratio
Ridalux
Rinarisp
Rispalan
Rispemyl
Risperat
Rispercol
Risperdal
Risperidon
Risperoc
Rispid
Rispolept
Rolyprexa
Semap
Serdolect
Serenase
Seroquel
Siqualone
Solian
Sperinar
Speron
Stelazine
Stemetil
Sulpirid
Sycrest
TERALITHE
Thioridazin-Neuraxpharm
Tiapridex
TREVICTA
Trifluoperazine
Trilafon
Truxal
Xeplion
Zalasta
Zapilux
Zeldox
Ziprasidon
Ziprasidone
Zopridoxin
ZYPADHERA
Zyprexa
Alprastad
Alprazolam
Anksilon
Apozepam
Atarax
Ativan
Atyxine
Buspar
Buspiron
Diazemuls
Diazepam
Diazepam-Ratiopharm
Frisium
Hydroxizin
Hydroxyzine
Klopoxid
Lexotan
Lexotanil
Librax
Librium
Lorazepam
Meprobamate
Meprodil
Oxascand
Sobril
Stesolid
Tapclob
Tavor
Temesta
Tranxen
Tranxilium
Valium
Xanor
Andante
Apodorm
Baldrian-Dispert
Bio-Melatonin
Brevital
Brietal
Brildem
BUCCOLAM
Circadin
Dexdomitor
Dexdor
Distraneurine
Dormicum
Dormiplant
Eanox
Edluar
Epistatus
Euvekan
Flunitrazepam
Fluscand
Halcion
Heminevrin
Hypnogen
Imovane
Kloralhydrat
Melatonin
Midazolam
Mogadon
Neurol
Neval
Nitrazepam
Pentocur
Pentothal
Pronoctan
Propavan
Rohypnol
Sedacur
Sonata
Songha
Stilnoct
Stilnox
Thiopental
Tiopental
Trapanal
Triazolam
Valerecen
Valeriamed
Valeriana
Valeriana/humle
Valerina
Xolipos
Zerene
Zolpidem
Zopiclon
Zopiclone
Zopiklon
ADT
Aminess
Aminogran
Aminoven
Amiped
Amitriptylin
Anafranil
Apertia
Ardeydorm
Ardeytropin
Ariclaim
Aritavi
Arketis
Aurorix
Bellcital
Bindial
Biopram
Bupropion
Cilomed
Cilopram
Cipralex
Cipram
Cipramil
Citalomed
Citalopram
Citalostad
Citamocal
Citapram
Citapriwa
Citavie
Citoglan
Clinimix
Clomicalm
CYMBALTA
Davedax
Deoxatine
Deproxam
Desital
Duloxetin
Duloxetine
Dumichel
Durnit
Edronax
Efexor
Entact
Eoxat
Escitalopram
Esertia
Euplix
Fevarin
Fluoxetin
Fluoxetine
Fluvosol
Fluxantin
Fontex
Fourchestra
Glavamin
Insidon
Isoxatine
Ixel
Jatrosom
Kalma
Klomipramin
L-Tryptophan-Ratiopharm
Laroxyl
Levotonine
Linasert
Lofepramin
Lofepramine
Ludiomil
Magerion
Maprotilin
Marplan
Mediparox
Medoxatine
Meradel
Mianserin
Miralix
Mirtachem
Mirtazapin
Mirtin
Mixamin
Moclobemid
Moclobemide
Moklobemid
Molipaxin
Mysimba
Nardil
Nefazodone
Neuvamin
Noritren
Norpramin
Oleptro
OliClinomel
OLIMEL
Optimax
Oralin
Paluxetil
Paraxodil
Parnate
Parocetan
Paroxat
Paroxetabs
Paroxetin
Paroxiflex
Paroximed
Paroxin
Paroxistad
Premalex
Pretrive
Prilect
Primoxatine
Pristiq
Protriptyline
Prozac
Quatriga
Reboxetin
Reconcile
Remeron
Remeron-S
Resact
Rezelec
Saroten
Sensaval
Serlin
Serodur
Seromeg
Seroplex
Seroxat
Sertatres
Sertrabt
Sertralet
Sertralin
Sertraline
Sertranat
Sertraparma
Sertrasen
Sertratab
Sertraver
Sertrawinthrop
Sertraxea
Sertrone
Serunato
Setaloft
Siloxezol
Smeltamir
SmofKabiven
Stangyl
StructoKabiven
Surmontil
Talocit
Thymanax
Tifisertral
Titroxatine
Tofranil
Tolvon
Tranylcypromine
Trazodon
Trazodon-neuraxpharm
Trazolan
Trevilor
Trimazimyl
Trimipramine
Tript-OH
Triptyl
Trittico
TRYPTAN
Tryptizol
Tryptofan
Valdoxan
Vamin
Vaminolac
Vandral
Vefamyl
Venette
Venlafaxin
Venlafaxine
Venlahex
Venlanidda
Venlapress
Venlix
Vivactil
Voxra
Wellbutrin
XERISTAR
YENTREVE
Ziral
Zoloft
Zyban