Med regim menas om preparatet ges regelbundet eller vid behov och hur långvarig terapin är. Indikatorn omfattar grupper av läkemedel som ordineras på felaktigt sätt till äldre och där det medför risk för biverkningar eller verkningslös behandling.

Intermittent behandling rekommenderas. Tolerans kan utvecklas för hypnotisk och sedativ effekt, medan negativa effekter på psykomotorik och kognition kvarstår. Dokumenterad nytta och säkerhet vid långtidsbehandling saknas.

Behandling som bedöms vara indicerad bör ske under kortast möjliga tid, i första hand i en vid-behovs-dosering, för att minimera risk för magsår och magblödningar. Undantag är patienter med reumatiska sjukdomar.

Regelbundet och långvarigt bruk av tarmirriterande medel kan leda till försämring av den normala tarmfunktionen och därmed beroende av laxermedel. Det medför också risk för störd elektrolytbalans, till exempel hypokalemi. Långvarig regelbunden behandling ska därför undvikas. Undantag är patienter som behandlas med starka opioider och vissa patienter med Parkinsons sjukdom, stroke och andra neurologiska sjukdomar, där obstipationsprofylax med bland annat tarmirriterande medel kan vara nödvändig.

Långvarig invärtes glukokortikoidbehandling är en riskfaktor för osteoporos och fraktur hos äldre. Både daglig och kumulativ dos är av betydelse. Det finns ingen säker lägsta dos.

Antiepileptika har liten terapeutisk bredd. Många kan ha negativa effekter på kognitiv förmåga. Risken för biverkningar är större hos äldre på grund av förändrad farmakokinetik och farmakodynamik. Många antiepileptika är starkt benägna att interagera med andra läkemedel. Ompröva regelbundet antiepileptisk medicinering av äldre med avseende på preparatval, dosering och behov av plasmakoncentrationsbestämning. Ompröva också indikationen för antiepilepsibehandling efter en längre period av anfallsfrihet.

Användning av antipsykotiska läkemedel ska begränsas till psykotiska tillstånd och svår aggressivitet. Undvik längre tids behandling om den inte är nödvändig, på grund av risk för biverkningar och utsättningssymtom. Preparaten förknippas starkt med biverkningar: extrapyramidala symtom (parkinsonism, akatisi, tardiv dyskinesi), kognitiva störningar, sedation och ortostatism. De har negativa effekter på känsloliv och sociala funktioner. Ökad risk för cerebrovaskulära händelser och förtida död hos äldre med demenssjukdom föreligger också.


Beijer HJ & de Blaey CJ. Hospitalisations caused by adverse drug reactions (ADR): a meta-analysis of observational studies. Pharm World Sci 2002;24(2):46-54.

Chutka DS, Takahashi PY, Hoel RW. Inappropriate medications for elderly patients. Mayo Clin Proc. 2004;79(1):122-39.

Fick DM, Cooper JW, Wade WE, Waller JL, Maclean JR & Beers MH. Updating the Beers criteria for potentially inappropriate medication use in older adults: results of a US consensus panel of experts. Arch Intern Med 2003;163(22):2716-2724.

Hanlon JT, Schmader KE, Boult C, Artz MB, Gross CR, Fillenbaum GG, Ruby CM & Garrard J. Use of inappropriate prescription drugs by older people. J Am Geriatr Soc 2002;50(1):26-34.

Läkemedelsverket. Behandling av osteoporos Behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket 2007:(18)4.

McDonnell PJ & Jacobs MR. Hospital admissions resulting from preventable adverse drug reactions. Ann Pharmacother 2002;36(9):1331-1336.

Mjorndal T, Boman MD, Hagg S, Backstrom M, Wiholm BE, Wahlin A & Dahlqvist R. Adverse drug reactions as a cause for admissions to a department of internal medicine. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2002;11(1):65-72.

Odar-Cederlöf I, Oskarsson P, Öhlén G, Tesfa Y, Bergendal A, Helldén A, Bergman U. Läkemedelsbiverkan som orsak till inläggning på sjukhus. Vanliga medel står för merparten, visar tvärsnittsstudie. Läkartidningen 2008;12:890-3.

Paul E, End-Rodrigues T, Thylén P, Bergman U. Läkemedelsbiverkan vanlig orsak till sjukhusvård av äldre. En klinisk retrospektiv studie. Läkartidningen 2008;35:2338-42.

Sarlöv C, Andersén-Karlsson E & von Bahr C. Läkemedelsbiverkningar leder till sjukhusvård för hjärtpatienter. Läkartidningen 2001;47:5349-5353.

Indikator

Andelen personer (procent) som använder:

  • sömnmedel (N05C) regelbundet varje kväll under mer än en månad utan omprövning
  • cox-hämmare, NSAID, (M01A exklusive M01AX05) i en regelbunden dosering dagligen under mer än två veckor utan omprövning
  • tarmirriterande medel (A06AB) dagligen under mer än en vecka, där särskilda skäl för detta saknas, till exempel obstipationsprofylax vid behandling med starka opioider
  • glukokortikoider för systemiskt (invärtes) bruk (H02AB) i kontinuerlig behandling under mer än 1 år utan omprövning
  • antipsykotiska läkemedel (N05A exklusive N05AN) under mer än tre månader utan omprövning och/eller försök till utsättning

Standard

Andelen personer (procent) ska vara så låg som möjligt.

Berörda preparat

Preparat (länk till FASS)
Andante
Apodorm
Baldrian-Dispert
Bio-Melatonin
Brevital
Brietal
Brildem
BUCCOLAM
Circadin
Dexdomitor
Dexdor
Distraneurine
Dormicum
Dormiplant
Eanox
Edluar
Epistatus
Euvekan
Flunitrazepam
Fluscand
Halcion
Heminevrin
Hypnogen
Imovane
Kloralhydrat
Melatonin
Midazolam
Mogadon
Neurol
Neval
Nitrazepam
Pentocur
Pentothal
Pronoctan
Propavan
Rohypnol
Sedacur
Sonata
Songha
Stilnoct
Stilnox
Thiopental
Tiopental
Trapanal
Triazolam
Valerecen
Valeriamed
Valeriana
Valeriana/humle
Valerina
Xolipos
Zerene
Zolpidem
Zopiclon
Zopiclone
Zopiklon
Accusol
Aclarix
Acticam
Addex-Natriumklorid
Advil
Airtal
Aleve
Alganex
Alindrin
Alpoxen
Alterflex
Ambene
Aminoven
Andolex
Arcoxia
Arthrotec
Artrotec
Artrox
Aussiamin
balance
Barcan
Betiral
Bextra
Bicaflac
bicaNova
bicaVera
Bonyl
Brexidol
Brufen
Burana
CAPD/DPCA
Cebutid
Celebra
Celebrex
Celecoxib
Celora
Ceoxx
Clinimix
Clinoril
Clotam
Coldamin
Coldyx
Comfora
Comforion
Confortid
Cytotec
Dexemel
Dianeal
Dicalac
Dicloabak
Diclofenac
Diclofenac/Misoprostol
Diclok
Diclovision
Dicuno
Difene
Diklofenak
Diklofenak/Misoprostol
Diklotab
Dinalgen
Dolenio
Dona
Donacom
Dynastat
Eeze
Eezeneo
Emdocam
Enantyum
Enaros
Eox
Etoricoxib
Extraneal
Fenuril
Flarin
Flector
Flexicam
Flexodon
Froben
Gambrosol
Gelofusine
Giskox
Glucomed
Glucos
Glucosamine
Glucosine
Glufan
Glukos
Glukosamin
Gool
Haemovex
Haes-steril
Hemofiltrasol
Hemosol
Hespan
Hirudoid
HyperHAES
Ibumax
Ibumetin
Ibuprofen
Ibuzin
Icodial
Ifenin
Indo-CT
Indo-paed
Indocid
Indocin
Indocollyre
Indomee
Indomet-Ratiopharm
Indometacin
Indomethacin
Inflacam
InfuHesalin
Instantin
Ipandin
Ipren
Kappadi
Karbasal
Karbiderm
Ketesse
Ketoflex
Ketoprofen
Kudeq
Lactasol
Latonid
Liometacen
Loxicom
Medabon
Melosus
Melovem
Melox
Meloxicam
MELOXIDYL
Meloxikam
Meloxivet
Meloxoral
Metacam
Miranax
Misodel
Misofar
Mixamin
Mobic
Modifenac
Monilen
Moven
Multibic
Nabumeton
Naprocur
Naprosyn
Naproxen
Natriumklorid
Natriumklorid-Glucos
Neoprofen
Novamin
Novem
Numeta
Nurofen
Nutriflex
Nutrineal
Omidria
Onsenal
Orudis
OSAFLEX
OsteoEze
Otriflu
Pedea
Pentastarch
Perigona
Phybag
Physioneal
Piroxicam
Preservex
PREXIGE
Prodon
Profenid
Pronaxen
Rayzon
Recocam
Regiocit
Rehydrex
Relifex
RescueFlow
Rheumocam
Rifen
Romefen
Samicop
Schiwalys
Siduro
Silverklorid
Skudex
Smartdose
Solaraze
Solexa
Strefen
Sulindac
Synomax
Tauxib
Topogyne
Toradol
Tradil
Turox
Valdyn
Venofundin
Vioxx
Vioxxakut
Voltaren
Voluven
Xefo
Xpri
Zon
Zyx
Agiopic
BCG-vaccin
Cilaxoral
CitraFleet
Daivonex
Daktar
Dialavona
Dulcolax
Effercitrate
Fluad
Första
Insulin
Insuman
Kaloba
Lantus
Lavona
Laxoberal
Linella
Lyxumia
Olopeg
Optisulin
Pevaryl
Picoprep
Picosalax
Pursennid
Ricinolja
Salilax
Samarin
Sterillium
Toilax
Toujeo
Vepesid
Xylometazolin
Aftab
Alvogyl
Aurizon
BENTELAN
Betametason
Betametason-neomycin
Betamethasone
Betapred
Betnoderm
Betnovat
Betnovate
Bettamousse
Calcipotriol/Betamethasone
Calcort
Canaural
CELESTAMINE
Celeston
Colifoam
Cortimyk
Cortison
Cortone
Daivobet
Daktacort
Debrazyl
Decadron
Deflazacort
Deltison
Denela
Depo-Medrol
Dexa-Ratiopharm
Dexacortal
Dexadreson
Dexafort
Dexafree
Dexametason
Dexamethason
Dexamethason-Augensalbe
Dexamethasone
Diproderm
Diprolen
Diprosalic
Doloproct
Dontisolon
Dovobet
Easotic
Efficort
Elamal
Emla
Enstilar
Fenuril-Hydrokortison
Fenylefrin-lidokain
Fenylefrin-lidokain-cyklopentolat
Ficortril
Fortacin
Fortecortin
Fuciderm
Fucidin-Hydrocortison
Fusidinsyra/Betametason
Fusidinsyra/Hydrokortison
Hyderm
Hydrocortison
HYDROCORTISONE
Hydrocortone
Hydrokortison
Hydrokortison-svavel
Instillagel
Isopto-Maxidex
Kenacombin
Kenacort-T
Kenacutan
Kortisonacetat
Lederlon
Lederspan
Leukase
Lidocaine
Lidoderm
Lidokain
Lidokain-Fluorescein
Lidokain/Prilokain
Lidokainhydroklorid
Lidokainhydroklorid-nafazolin
Lidomax
Lipotalon
Locoid
Lodotra
Maxidex
Medrol
Methylprednisolone
Metylprednisolon
Mildison
Minims
Mydrane
Nasacort
Neofordex
Nocasio
Opnol
Opticorten
Oradexon
Oraqix
Otomax
OZURDEX
Pevison
Pevisone
Plenadren
Pliapel
pms-Lidocaine
Precortalon
Pred
Predni-Pos
Prednisolon
Proctosedyl
Rapidexon
Rapydan
Rimexel
Rindelt
Rocephalin
Scheriproct
Sofradex
SOLDESAM
Solu-Cortef
Solu-Decortin
Solu-Medrol
Surolan
Tapin
Terra-Cortril
Terracortril
Tobradex
Tobramycin/Dexamethasone
Tobrasone
Triamcinolon
Triamcinolone
Trica
Triesence
Ultracortenol
Uniderm
Versatis
Vexol
Volon
Vorenvet
Xamiol
Xylocain
Xylocain-Adrenalin
XYLOCAINE
Xylocard
Xyloproct
Absenor
Apydan
Aural
Beligante
Brieka
Convulex
Crisomet
Delepsine
Depakine
Diacomit
Epanutin
Ergenyl
Exalief
Fenantoin
Fenemal
Fenobarbital
Fycompa
Gabadoz
Gabalin
Gabapentin
Gabitril
Hermolepsin
Iktorivil
Inovelon
Keppra
Kevesy
Labileno
Lamanticon
Lamictal
Lamogea
Lamogin
Lamonal
Lamopharm
Lamoscope
Lamotrigin
Lehydan
Leosiggimed
Levebon
Levedoc
Levetifi
Levetiracetam
Liskantin
LYRICA
Matever
Motrigal
Mylepsinum
Mysoline
Neurontin
Noepix
Orfiril
Ospolot
Oxcarbazepin
Oxcarbazepine
Petnidan
Pharmalam
Pregabalin
Primidon
Primidone
Pro-Epanutin
Rivotril
Sabrilex
Suxinutin
Taloxa
Tegretal
Tegretol
Topamac
Topamax
Topimax
Topiramat
Topiratex
Topiratore
Trileptal
Trimonil
Trobalt
Valproinsyra
Vimal
Vimpat
Zarondan
Zarontin
Zebinix
Zonegran
Zonisamide
Abilify
Abriact
ADASUVE
Alcartis
Alzen
Amisulpride
Aprisan
Aripiprazol
Aripiprazole
Arkolamyl
Belivon
Buronil
Carbolithium
Chlorpromazine
Cisordinol
Cisordinol-Acutard
Clopixol
Clopixol-Acutard
Clozahein
Clozapine
Decentan
Depixol
Dipiperon
Dogmatil
Dridol
Droperidol
Esucos
Fentazin
Fluanxol
Fluphenazine
Geodon
Haldol
Haldol-Janssen
Haloperidol
Haloperidol-Grindeks
Haloperidol-neuraxpharm
Haloperidol-ratiopharm
Hibernal
Hibernal-embonat
IMAP
INVEGA
Ketipinor
Largactil
Lemilvo
Leponex
Levomepromazin
Levomepromazine
Litarex
Lithionit
Lithiumcarbonaat
Lithmax
Litiumkarbonat
Litiumklorid
Lyogen
Mallorol
Medirisp
Melleril
Modalina
Nantarid
Neulactil
Neuleptil
Neurocil
Nozinan
Olanzapin
Olanzapine
Olazax
Orap
Oryprotia
Paliperidone
Peratsin
Perfenazine
Perphenazin-Neuraxpharm
PERPHENAZINE
Priadel
Proklorperazin
Quelento
Queloran
Quetiapin
Quetiapine
Quetiratio
Ridalux
Rinarisp
Rispalan
Rispemyl
Risperat
Rispercol
Risperdal
Risperidon
Risperoc
Rispid
Rispolept
Rolyprexa
Semap
Serdolect
Serenase
Seroquel
Siqualone
Solian
Sperinar
Speron
Stelazine
Stemetil
Sulpirid
Sycrest
TERALITHE
Thioridazin-Neuraxpharm
Tiapridex
TREVICTA
Trifluoperazine
Trilafon
Truxal
Xeplion
Zalasta
Zapilux
Zeldox
Ziprasidon
Ziprasidone
Zopridoxin
ZYPADHERA
Zyprexa