Effekten av blodtrycksbehandlingen är densamma hos äldre såväl som yngre, men eftersom risken för följdverkningar av hypertoni (stroke och hjärtinfarkt) är större hos äldre blir den absoluta behandlingsvinsten större, och därmed ännu viktigare, hos äldre. Samtidigt är risken för biverkningar större hos äldre. Behandlingen ska därför utvärderas regelbundet och de absoluta vinsterna vägas mot riskerna

ACE-hämmare, tiazid i lågdos eller kalciumantagonist av dihydropyridintyp i monoterapi är förstahandsval på grund av god dokumentation och låg kostnad. Sådan behandling har visat sig minska kardiovaskulär morbiditet och mortalitet upp till 85 års ålder. Om målblodtrycket inte uppnås kan man kombinera en ACE-hämmare med en kalciumantagonist av dihydropyridintyp eller en tiazid. Om patienten inte tolererar ACE-hämmare är Angiotensin-II-receptorblockerare (ARB) andrahandsval. Fasta kombinationer av tiazider med ACE-hämmare eller ARB kan användas för att höja compliance.

Behandling med ACE-hämmare och ARB är fördelaktigt vid manifest njurskada hos diabetiker på grund av sin njurskyddande effekt. Betablockerare kan också användas för denna patientgrupp, i synnerhet vid samtidig ischemisk hjärtsjukdom. Atenolol bör dock undvikas då det finns risk för ackumulering vid nedsatt njurfunktion (se indikatorn Läkemedel och njurfunktion).

Tiazid har sämre effekt vid försämrad njurfunktion. Loopdiuretika är då ett lämpligt val, även hos icke-diabetiker.

Kombinationer av betablockerare och hjärtfrekvenssänkande kalciumantagonist (verapamil, diltiazem) ska undvikas på grund av risk för additiv effekt på hjärtats AV-överledning och sinusknutefunktion. Sådan behandling kan leda till bradykardi och överledningsrubbningar.

Vid samtidig hjärtsvikt medför kalciumantagonister med negativ inotrop effekt (verapamil, diltiazem) risk för inkompensation.


SBU. Uppdatering av SBU-rapporten Måttligt förhöjt blodtryck (2004), nr 170/1. 2007.

Sica DA & Bakris GL. Type 2 diabetes: RENAAL and IDNT – the emergence of new treatment options. J Clin Hypertens 2002;4(1):52-57.

Dahlof B, Devereux RB, Kjeldsen SE, Julius S, Beevers G, de Faire U, Fyhrquist F, Ibsen H, Kristiansson K, Lederballe-Pedersen O, Lindholm LH, Nieminen MS, Omvik P, Oparil S & Wedel H. Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002;359:995-1003.

Turnbull F, Neal B, Ninomiya T, et al. Effects of different regimens to lower blood pressure on major cardiovascular events in older and
younger adults: a meta-analysis of randomized trials. BMJ. 2008;336:1121–1123.

Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, Staessen JA, Liu L, Dumitrascu D, Stoyanovsky V, Antikainen RL, Nikitin Y, Anderson C, Belhani A, Forette F, Rajkumar C, Thijs L, Banya W, Bulpitt CJ; HYVET Study Group. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. N Engl J Med. 2008 May 1;358(18):1887-98.

Kjeldsen SE, Jamerson KA, Bakris GL, Pitt B, Dahlöf B, Velazquez EJ, Gupte J, Staikos L, Hua TA, Shi V, Hester A, Tuomilehto J, Ostergren J, Ibsen H, Weber M; Avoiding Cardiovascular events through COMbination therapy in Patients LIving with Systolic Hypertension Investigators. Predictors of blood pressure response to intensified and fixed combination treatment of hypertension: the ACCOMPLISH study. Blood Press. 2008;17(1):7-17.

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för hjärtsjukvården. Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer. Preliminär version. 2013.

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvården. Socialstyrelsen 2008/2011/2013.

 

 

Indikator

Andelen personer (procent) som använder

  • ACE-hämmare och/eller kalciumantagonist av dihydropyridintyp och/eller tiaziddiuretika, av alla med hypertoni
  • ACE-hämmare eller ARB, av alla med hypertoni med samtidig diabetes och njurskada

Standard

Andelen personer (procent) ska vara så hög som möjligt

Indikator

Andelen personer (procent) som använder

  • en kombination av betablockerare och hjärtfrekvenssänkande kalciumantagonist (verapamil och diltiazem)
  • kalciumantagonister med negativ inotrop effekt (verapamil och diltiazem) av alla med hypertoni och samtidig hjärtsvikt

Standard

Andelen personer (procent) ska vara så låg som möjligt

Berörda substanser

Ace-hämmare - kombinationer

Angiotensin ii-antagonister

Angiotensin ii-antagonister - kombinationer

Kalciumantagonister med direkt hjärtselektiv effekt

Berörda preparat

Preparat (länk till FASS)
Accupro
Accusol
Addex-Kaliumklorid
Amiloferm
Amilorid/Hydroklortiazid
Angiosan
Asolzid
Atacand
Bendroflumetiazid
Bicaflac
Bifril
Bloketangil
Blopresid
Blopress
Candanzid
Candecombi
Candemox
Candesarstad
Candesartan/Hydrochlorothiazide
Candexetil
Canthiazi
Celsior
Centyl
Clericol
CoAprovel
Coepratenz
Colisoft
Copalia
Corixil
Cotenahyp
Cozaar
Dafiro
Dicalac
Dicalys
Diovan
Diuril
Ekiprine
Enacostad
Enalapril
Enalapril/Hydrochlorothiazide
Endofalk
ENERGAID
Esidrex
Evalsan
Exforge
Fortzaar
Forzaar
Fosinopril/Hydroklortiazid
Fourchestra
Gelaspan
Glucos
Glukonak
Glukos
Glukosel
Haemovex
Hemofiltrasol
Hemofiltrationslösning
Hemolactol
Hesra
Hydroklortiazid
Hydromed
Hypoloc
Ifirmacombi
Imprida
Inhibace
Inibace
Ionolyte
Irbesartan
Irbesartan/Hydrochlorothiazide
Irbesartan/Hydroklortiazid
Kabiven
Kaleorid
Kalium
Kaliumklorid
Kandrozid
Karvezide
Kinamed
Kinamitil
Kinapril/Hydroklortiazid
Kinapromed
Kinaprosil
Kinasil
Kinasimil
Kinastad
Kinatabs
Kinoprilam
Kinoresal
Kinzalkomb
Kiprimed
Kiprisil
Kipristad
Klean-prep
Lacrofarm
Laxabon
Laxaherm
Laxido
Laxiriva
Linatil
Lisinopril/Hydrochlorthiazid
Lisinopril/Hydroklortiazid
Losamyl
Losarstad
Losartan/Hydrochlorothiazide
Losartan/hydroklortiazid
Losathia
Losatrix
Losazid
Magenterol
Marozid
MicardisPlus
Moduretic
Monopril
Movicol
MOVPREP
Moxalole
Multibic
Nebilet
Neuvamin
Normorix
Nutradex
Oliclinomel
OLIMEL
Omnicol
Parapres
Perfadex
Pharmamix
Phoxilium
Plasmalyte
Plasmodex
Presval
Prismasol
PritorPlus
Quatriga
Quinapril/Hydrochlorothiazid
Quinapril/Hydrochlorothiazide
Ramipril/Hydrochlorothiazide
Ramipril/Hydroklortiazid
RasilezHCT
Rasitrio
Ratacand
Renitec
Ringer
Ringer-Acetat
Ringer-Dextran
Ringerfundin
Riprazo
Salures
Salures-k
Schiwalys
SmofKabiven
Softicol
Sparkal
Sprimeo
StructoKabiven
Synerpril
Tanlozid
Tareg
Tetraspan
Teveten
Triatec
Valsartan/Hydrochlorothiazide
Valsartan/Hydroklortiazid
Valsartore
Valsarzid
Valtsu
Vamin
Vamin-Glukos
Vascace
Vilantal
Vitrimix
Vivendal
Volulyte
Zestoretic
Zofenil
Agepin
Amias
Aprovel
Artican
Candesartan
Cuenca
Elicator
Entresto
Ifirmasta
Karvea
Kenzen
Kinzalmono
Lorista
Lorzaar
Losagen
Losaprex
Losartan
Losindia
Lostankal
Micardis
Mildetispes
Milsertan
Miprasan
Misafar
Neparvis
Olmesartan
Olmetec
Piera
Pritor
Promisofar
Racanda
Selmatran
Solartan
Staram
Tardipan
Telmisartan
Telspes
Tensolidim
Tevetenz
Tolura
Tordinespes
Valfox
Valmed
Valmilano
Valsartan
Vapress
Zanacodar
Angizem
Cardizem
Coramil
DILTIAZEM
Isoptin
Tarka
Tildiem
Verapamil-Ratiopharma
Viazem