Depression är vanligt bland äldre och drabbar mellan 10 till 15 procent av alla över 65 år. Till skillnad från yngre uppvisar äldre med depression ofta en mer symtomfattig bild med ett smygande förlopp. Det kan därför vara svårt att identifiera depressionstillstånd hos äldre. Vid uttalad depression kan det dessutom vara svårt att avgöra om demenssjukdom också föreligger. Även lindriga depressioner hos äldre kan ge betydande funktionsnedsättningar. Dokumentationen av behandlingseffekter av antidepressiva läkemedel bland personer över 80 år är mycket begränsad, trots att användningen är högst i denna grupp. Cirka 40 procent av alla över 65 år på särskilt boende i Sverige förskrivs antidepressiva läkemedel.

SSRI är förstahandsval vid behandling av depression hos äldre. Mirtazapin eller venlafaxin är andrahandsalternativ. Ibland kan behandling med mirtazapin ges som tillägg till SSRI. Vid bipolär sjukdom fungerar litium, liksom quetiapin. Utvärdera alltid effekt och biverkningar av antidepressiv medicinering.

Lugnande medel och sömnmedel utan att patienten ordinerats antidepressiv behandling.


Läkemedelsverket. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom – BPSD. 2008:(19) 5.

Fastbom J & Schmidt I. Antidepressiva läkemedel hos äldre på sjukhem i Stockholm. På vilka grunder ordineras de och hur följs behandlingen upp? Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum. 2003:1.

Ulfvarson J, Adami J, Wredling R, Kjellman B, Reilly M & von Bahr C. Controlled withdrawal of selective serotonin reuptake inhibitor drugs in elderly patients in nursing homes with no indication of depression. Eur J Clin Pharmacol 2003;59(10):735-740.

Farmakoterapi vid unipolär depression hos vuxna och äldre. Läkemedelsverket 2004:(15)5.

SBU. Behandling av depressionssjukdomar. Rapport 166. 2004.

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Socialstyrelsen 2010.

Schneider G & Heuft G. Anxiety and depression in the elderly. Z Psychosom Med Psychoter. 2012;58(4):336-56

 

Indikator

Andelen personer (procent):

  • vars antidepressiva medicinering, vid nyinsättning, utvärderats inom tre månader.

Standard

Andelen personer (procent) ska vara så hög som möjligt

Indikator

Andelen personer (procent) som använder:

  • lugnande medel eller sömnmedel utan att de ordinerats antidepressiv behandling, vid depression.

Standard

Andelen personer (procent) ska vara så låg som möjligt

Berörda preparat

Preparat (länk till FASS)
ADT
Aminess
Aminogran
Aminoven
Amiped
Amitriptylin
Anafranil
Apertia
Ardeydorm
Ardeytropin
Ariclaim
Aritavi
Arketis
Aurorix
Bellcital
Bindial
Biopram
Bupropion
Cilomed
Cilopram
Cipralex
Cipram
Cipramil
Citalomed
Citalopram
Citalostad
Citamocal
Citapram
Citapriwa
Citavie
Citoglan
Clinimix
Clomicalm
CYMBALTA
Davedax
Deoxatine
Deproxam
Desital
Duloxetin
Duloxetine
Dumichel
Durnit
Edronax
Efexor
Entact
Eoxat
Escitalopram
Esertia
Euplix
Fevarin
Fluoxetin
Fluoxetine
Fluvosol
Fluxantin
Fontex
Fourchestra
Glavamin
Insidon
Isoxatine
Ixel
Jatrosom
Kalma
Klomipramin
L-Tryptophan-Ratiopharm
Laroxyl
Levotonine
Linasert
Lofepramin
Lofepramine
Ludiomil
Magerion
Maprotilin
Marplan
Mediparox
Medoxatine
Meradel
Mianserin
Miralix
Mirtachem
Mirtazapin
Mirtin
Mixamin
Moclobemid
Moclobemide
Moklobemid
Molipaxin
Mysimba
Nardil
Nefazodone
Neuvamin
Noritren
Norpramin
Oleptro
OliClinomel
OLIMEL
Optimax
Oralin
Paluxetil
Paraxodil
Parnate
Parocetan
Paroxat
Paroxetabs
Paroxetin
Paroxiflex
Paroximed
Paroxin
Paroxistad
Premalex
Pretrive
Prilect
Primoxatine
Pristiq
Protriptyline
Prozac
Quatriga
Reboxetin
Reconcile
Remeron
Remeron-S
Resact
Rezelec
Saroten
Sensaval
Serlin
Serodur
Seromeg
Seroplex
Seroxat
Sertatres
Sertrabt
Sertralet
Sertralin
Sertraline
Sertranat
Sertraparma
Sertrasen
Sertratab
Sertraver
Sertrawinthrop
Sertraxea
Sertrone
Serunato
Setaloft
Siloxezol
Smeltamir
SmofKabiven
Stangyl
StructoKabiven
Surmontil
Talocit
Thymanax
Tifisertral
Titroxatine
Tofranil
Tolvon
Tranylcypromine
Trazodon
Trazodon-neuraxpharm
Trazolan
Trevilor
Trimazimyl
Trimipramine
Tript-OH
Triptyl
Trittico
TRYPTAN
Tryptizol
Tryptofan
Valdoxan
Vamin
Vaminolac
Vandral
Vefamyl
Venette
Venlafaxin
Venlafaxine
Venlahex
Venlanidda
Venlapress
Venlix
Vivactil
Voxra
Wellbutrin
XERISTAR
YENTREVE
Ziral
Zoloft
Zyban
Alprastad
Alprazolam
Anksilon
Apozepam
Atarax
Ativan
Atyxine
Buspar
Buspiron
Diazemuls
Diazepam
Diazepam-Ratiopharm
Frisium
Hydroxizin
Hydroxyzine
Klopoxid
Lexotan
Lexotanil
Librax
Librium
Lorazepam
Meprobamate
Meprodil
Oxascand
Sobril
Stesolid
Tapclob
Tavor
Temesta
Tranxen
Tranxilium
Valium
Xanor
Andante
Apodorm
Baldrian-Dispert
Bio-Melatonin
Brevital
Brietal
Brildem
BUCCOLAM
Circadin
Dexdomitor
Dexdor
Distraneurine
Dormicum
Dormiplant
Eanox
Edluar
Epistatus
Euvekan
Flunitrazepam
Fluscand
Halcion
Heminevrin
Hypnogen
Imovane
Kloralhydrat
Melatonin
Midazolam
Mogadon
Neurol
Neval
Nitrazepam
Pentocur
Pentothal
Pronoctan
Propavan
Rohypnol
Sedacur
Sonata
Songha
Stilnoct
Stilnox
Thiopental
Tiopental
Trapanal
Triazolam
Valerecen
Valeriamed
Valeriana
Valeriana/humle
Valerina
Xolipos
Zerene
Zolpidem
Zopiclon
Zopiclone
Zopiklon