Seniormedicin.se ger dig fakta och praktiska råd vid förskrivning och uppföljning av läkemedel till äldre. Informationen baseras på Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi. Med dessa evidensbaserade rekommendationer förbättrar du kvaliteten i dina äldre patienters behandling.